Tin nổi bật
Tin tức và sự kiện
THONGBAO_2.jpg
Thông báo thời gian nộp hồ sơ đăng ký đề tài nghiên cứu Khoa học năm 2014-2015 (20/01/2014)

Phòng ĐT&NCKH thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký đề tài KH&CN năm 2015. (xem file đính kèm).

Quý Thầy/ Cô vui lòng gửi hồ sơ về Phòng ĐT&NCKH

-          Hồ sơ đăng ký đề tài KH&CN cấp ĐHQG-HCM loại A, B, hợp tác song phương năm 2015. Gửi về Phòng ĐT&NCKH trước ngày 17/02/2014.

-          Hồ sơ đăng ký đề tài KH&CN cấp ĐHQG-HCM loại C & cấp cơ sở năm 2015 gửi về Phòng ĐT&NCKH trước ngày 17/03/2014.